Elektroda grzybkowa w spawalnictwie

Spawanie metali ma długą tradycję. Pierwszy przykład spawania odnotowano w Egipcie, gdzie kowale używali młota i kowadła do wykuwania żelaznych narzędzi, które następnie wykorzystywali do budowy statków. Jednak pierwszy przykład nowoczesnego spawania odnotowano w XVI wieku, kiedy to niemiecki kowal Johannes Gessner ręcznie spawał stal i żeliwo. W 1801 roku Anglik John Frederic Daniell wynalazł pierwszą baterię elektryczną i wykorzystał ją do zasilania małej elektrycznej spawarki łukowej. Obecnie istnieje wiele rodzajów elektrod używanych do spawania. Spawanie opiera się na prostej zasadzie: metale topią się w wysokiej temperaturze. Aby je stopić, trzeba wytworzyć tyle ciepła, aby metal zmienił swój stan...

Czytaj więcej